... ami ingyen van biztosan megéri...

Termelés elszámolása

Energia mérése:

A napelemmel termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a napelemmel termelt villamos energia mennyiséget. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a napelemes termelést és a felhasználást, ha háromfázisú a csatlakozás, de a napelemes termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik.

Elszámolás:

A közcélú elosztóhálózatba betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.
Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képzik. Az elfogyasztott és a napelemmel betermelt energia szaldóképzését követően elszámoló számla kerül kiállításra. Amennyiben az elszámolási időszakban a napelemmel termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – számla ellenében –megtéríti. A térítés mértéke a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) felel meg.

A felhasznált és a hálózatba napelemmel visszatáplált energia egymáshoz viszonyított nagysága alapján az elszámolási időszakra vonatkozóan az alábbi számlázási esetek állhatnak elő:

• A fogyasztás meghaladja a közcélú hálózatba napelemmel betáplált mennyiséget. Ebben az esetben a teljes fogyasztás mennyisége a betáplált mennyiséggel csökkentésre kerül
• A fogyasztás megegyezik a közcélú hálózatba napelemmel betáplált mennyiséggel. Ebben az esetben a szaldóképzés eredménye nulla, így csak a nem forgalomarányos díjak kerülnek elszámolásra.
• A fogyasztás kisebb a közcélú hálózatba napelemmel betáplált mennyiségnél. Ebben az esetben a villamosenergia-kereskedő/egyetemes szolgáltató részéről csak a nem forgalomarányos díjak kerülnek elszámolásra. A szaldóképzés eredménye alapján meghatározott napelemes termelési többletről és ennek átvételi áráról (273/2007. Korm. Rendelet alapján) a felhasználó értesítést kap. A többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – számla ellenében –megtéríti, a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) megfelelő áron.

forrás: e.ON